Klimat & Miljö

Vårt mål om självförsörjning och resurshushållning genomsyrar produktionen. Vi vill med stolthet kunna lämna över jorden till nästa generation.

Solen

2018 installerade vi solceller på ladugårdstaket så nu är verksamheten självförsörjande på el!

 

Bränslet

Sedan 2017 driver vi alla traktorer och bilar på HVO, som är en 100 % förnybar, biobaserad diesel. Tack vare bytet till HVO minskade våra utsläpp av koldioxid med 90 % under 2018, vilket motsvarar 12 423 kg. 

 

Lammen och träden

När växter och träd växer binds koldioxid i marken. Våra betande djur är därför en viktig del i det kretslopp med naturliga kolsänkor som vi vill gynna.

 

 

Närmiljön

Eftersom jorden är vår främsta resurs är det en självklarhet att odla giftfritt. Vi använder nät, fiberduk och bygelhacka för att mota bort ovälkomna besökare och ogräs. Vi använder också täckodling för att ge jorden ett rikt mikroliv vilket i slutändan gynnar grönsakerna och oss.

Copyright © All Rights Reserved


Helanders Ekomat AB

 Grolanda Johannelund

521 55 Floby

Sophie: 073-99 08 394 / sophie.helander@gmail.com

SE-EKO-01