Klimat & Miljö

Vårt mål om självförsörjning och resurshushållning genomsyrar produktionen. Vi vill med stolthet kunna lämna över jorden till nästa generation.

Solen

2018 installerade vi solceller på ladugårdstaket så nu är verksamheten självförsörjande på el!

 

Bränslet

Sedan 2017 driver vi alla traktorer och bilar på HVO, som är en 100 % förnybar, biobaserad diesel. Tack vare bytet till HVO minskade våra utsläpp av koldioxid med 90 % under 2018, vilket motsvarar 12 423 kg. 

 

Lammen och träden

När växter och träd växer binds koldioxid i marken. Våra betande djur är därför en viktig del i det kretslopp vi vill gynna. Vi har gott om växande träd och växter på vår egen gård, men vi vill göra mer än så. För varje lamm vi säljer direkt till dig som konsument köper vi därför ett träd i Afrika. Trädplanteringen sker i Kenya och Uganda, i områden som riskerar ökenspridning.

 

2018 sålde sålde vi 14 lamm direkt till er konsumenter. Vi har därför låtit plantera 14 träd i Afrika som totalt kommer att binda hela 7 ton koldioxid per år fram till avverkningen om 20 år.

 

Närmiljön

Eftersom jorden är vår främsta resurs är det en självklarhet att odla giftfritt. Vi använder nät, fiberduk och bygelhacka för att mota bort ovälkomna besökare och ogräs. På så vis får jorden ett rikt mikroliv vilket i slutändan gynnar grönsakerna och oss.


Helanders Ekomat AB

 Grolanda Johannelund

521 55 Floby

Sophie: 073-99 08 394 / sophie.helander@gmail.com

SE-EKO-01

Copyright © All Rights Reserved